TPCA
Zpět na seznam

Císařský den


  16.08.2014
  Kolín
  Páni z Kolína , http://www.panizkolina.cz/

Letos to bude 100 let od vypuknutí 1. světové války. Kulaté výročí připomene Císařský den na Kmochově ostrově v Kolíně. Program akce je velmi bohatý. Pro návštěvníky budou připraveny ukázky létání prvoválečných modelů letadel, výstavy, dobová modní přehlídka, vyprávění dobrého vojáka Švejka, vojenský tábor, kramářské písně, historický fotoateliér, stylové hry a soutěže, historické tržiště a mnoho dalšího. Na Kmochově ostrově se prostě 16. srpna nudit nebudete a odnesete si spoustu nových zážitků a možná i znalostí.

 

PROGRAM- CÍSAŘSKÉHO DNE 2014
hlavní scéna v amfiteatru Kmochova ostrova
10.00 – 10.05 – ÚVOD , přivítání diváků Josefem Švejkem
10.05 – 10.35 –TŘEHUSK ( hudba- staropražský Pepíci )
10.35 – 10.50 –¬ IRIS ( tance secesní)
10.50 - 11.00 – SPOLEK ELEGANTNÍCH DAM ( módní přehlídka 1. část)
11.00 – 11.15- SIDEREA ( tance-charlston)
11.15 – 11.45 – ŠRAML -,, procházka po Rakousku- Uhersku,, ( hudba a povídání j. Švejka)
11.45 – 12.25 – KOMEDIANTI NA KÁŘE – (divadlo,, kramáři,,)
12.25 – 12.55 – TŘEHUSK ( hudba- staropražský Pepíci)
12.55 – 13.10 – IRIS ( tance lidové z přelomu 19 a 20 stol.)
13.10 - 13.20- SPOLEK ELEGANTNÍCH DAM ( módní přehlídka- 2. část)
13.20 -13.40- ,, Tak vás tady vítáme,, ( zahraje Šraml ). Josef Švejk přivítá spolu s nastoupenou jednotkou a baráčníky čestné hosty.. Baráčníci nabídnou chléb se solí zástupcům města . Ti předají j. Švejkovi symbolický Zlatý klíč od Kmochova ostrova. Přehlídka vojáku Rakousko – Uherské armády , čestná salva.
13.40 -14.10-- PÁNI Z KOLÍNA ( hudba ,, Písně časů císařských,,)
14.10 – 14.15 - SIDEREA- ( kankán)
14.15 - 14.55- KOMEDIANTI NA KÁŘE ( divadlo ,, švejkoviny,,)
14.55 – 15.25 –ŠRAML -,, když jsme mašírovali,, ( hudba a povídání J. Švejka)
15.25 - 15.40- IRIS ( tance měšťanské )
15.40 - 16.10 – KATASTROFÁLNÍ PŘEDPOVĚĎ POČASÍ ( jarmareční písně)
16.10 - 16.20 -SPOLEK ELEGANTNÍCH DAM ( módní přehlídka 3. část )
16.20 - 16.50 – TŘEHUSK ( hudba staropražský Pepíci )
16.50 - 17.20 – KOMEDIANTI NA KÁŘE ( divadlo ,,cirkus, s e zápasníkem Gustavem Frištenským)
17.20 - 17.30- SIDEREA ( cikánské tance)
17.30 - 18.00 – ŠRAML ,, Za císaře Pána ,, ( písničky z dob Habsburského mocnářství )
18.00- Josef Švejk vrací Zlatý klíč od ostrova, rozloučení s diváky a ukončení slavností.