TPCA
Zpět na seznam

TPCA zahájila výrobu


25.05.2020

Toyota Peugeot Citroën Automobile v Kolíně (TPCA), Česká republika, obnovila svou produkci vozů Toyota Aygo, Peugeot 108 a Citröen C1 s patřičně posílenými standardy pro ochranu zdraví s cílem zajistit návrat do práce za co nejbezpečnějších podmínek.
 

Kolín/Ovčáry, 25. 5. 2020 – TPCA dnes obnovila výrobu ve svém výrobním závodě.

  

TPCA, společný podnik Toyoty a PSA, vyrábí modely Toyota AYGO, Peugeot 108 a Citroën C1. Po vypuknutí epidemie COVID-19 zastavil český podnik výrobu 19. března. První den je věnován připomenutí bezpečnostních pokynů pro bezproblémový rozjezd výroby, proškolení zaměstnanců o nově zavedených postupech a jejich dodržování. Obě směny začnou pracovat v omezeném režimu a výroba bude postupně navyšována na úroveň před vypuknutím epidemie a s ohledem na uspokojení poptávky zákazníků.

 

Můžeme znovu začít

 

Před rozhodnutím o obnovení výroby v TPCA byla zpracována studie proveditelnosti, která pečlivě vyhodnotila několik faktorů. Od počátku bylo její hlavní podmínkou zajistit bezpečnost všech zaměstnanců, dodavatelů a návštěvníků. Byla zavedena široká škála opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato opatření byla potvrzena se zástupci odborových organizací a taktéž starostou města Kolín, který továrnu osobně navštívil v pátek 22. května a přesvědčil se o všech opatřeních, která TPCA implementovala.

 

Národní i regionální vlády v Evropě podnikly v poslední době předběžné kroky, které mají částečně uvolnit přísná opatření přijatá ve snaze zadržet epidemii COVID-19. V některých evropských zemích mohou prodejci automobilů znovu otevřít své obchody, což umožňuje reagovat postupně na poptávku zákazníků a na rozvíjející se podmínky trhu. Před případným restartem bylo třeba zajistit i připravenost dodavatelů a logistiky.

 

Prvořadá je bezpečnost

 

Naším hlavním zájmem je zdraví a bezpečnost všech našich zaměstnanců, kteří začnou znovu pracovat na výrobních linkách. Část pracovní doby věnujeme tomu, aby se pracovníci podrobně seznámili s novými opatřeními v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která byla přijata v souladu se směrnicemi a doporučeními vlády a jejích orgánů.

 

Během odstávky pokračovaly stavební a konstrukční práce, instalace nových zařízení s ohledem na budoucí výrobu hybridního vozu Toyota Yaris, kterou TPCA oznámila v lednu letošního roku. “Zaměstnanci byli doma více jak dva měsíce a za tu dobu jsme pokračovali v projektových činnostech. Bylo nutné zaměstnance informovat nejen o tom, jaká opatření společnost připravila s ohledem na bezpečnost zaměstnanců proti koronaviru, ale i o tom, jak pokračují přípravy na nový model”, uvedl PR a korporátní manažer Tomáš Paroubek.

 

 

Některé příklady zdravotních a bezpečnostních opatření:

 • značky na podlaze, oddělení pracovišť s ohledem na dodržování bezpečné vzdálenosti
 • prodloužení obědové přestávky
 • úprava vstupu, míst příjezdu a odjezdu zaměstnanců
 • jasné pokyny pro zvýšenou hygienu (časté mytí rukou, nedotýkat se obličeje)
 • povinnost nosit roušku s ohledem na nařízení vlády
 • omezený počet osob při jednáních a schůzkách
 • zvýšení četnosti čištění a dezinfekce společných prostor 
   

 Přispět ke společenské soudržnosti

 

Stejně jako ostatní závody Toyoty a PSA v Evropě, i TPCA věnuje své zdroje a čas také ve prospěch místních komunit – formou finančních darů nebo pořízením zdravotnických pomůcek přímo pro místní nemocnice nebo střediska sociální péče v blízkém okolí.  

 

 

 • Na začátku epidemie, v době akutní potřeby ochranných prostředků, TPCA věnovala nebo financovala nákup OOP pro hasičský sbor města Kolína a více než 2 500 obličejových roušek určených pro seniory a místní nemocnici. Kromě toho poskytla TPCA městu 30 respirátorů, 35 kusů ochranných brýlí a 5,5l dezinfekce. Protože hasičský sbor slouží jako centrum pro distribuci ochranných pomůcek a dezinfekce v regionu, TPCA mu pro usnadnění těchto distribučních operací zapůjčila ve spolupráci s Toyotou Material Handling vysokozdvižný vozík, zároveň byly poskytnuty finanční dary městu Kolín a několika dalším sousedním obcím na pomoc svým občanům.  
   

Další informace: 
 
Tomáš Paroubek

Corporate Affairs/PR/Health&Safety Manager 

Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. 
Průmyslová zóna Ovčáry, 280 02 Kolín, Czech Republic 
+420 736 526 605 (gsm) 
tomas.paroubek@tpca.cz 
www.tpca.cz