TPCA
Zpět na seznam

Rekonstrukce Mateřské školy Bezručova


  Sponzoring
  Ostatní
  2008
  Kolín , Bezručova 801
  MŠ Bezručova
  7 000 000 Kč

Školství a vzdělávání je pro naši společnost zásadní otázkou. Podporu a spolupráci rozvíjíme se všemi stupni vzdělávací soustavy. Od studentů vysokých škol až po předškoláky. Žáci základních škol naši továrnu navštěvují přiexkurzích, ročně si ji prohlédnou stovky dětí. Spolupracujeme se středními průmyslovými školami v regionu formou praxí, pro studenty vysokých škol organizujeme půlroční odborné stáže a nabízíme spolupráci při zpracování diplomové práce. Naší podpory se dostává i těm nejmenším. Přispíváme na provoz Základní a Mateřské školy v Ovčárech. Řada škol a školek získala granty z programu TPCA Partnerství pro Kolínsko. V roce 2008 jsme darovali městu Kolín osm milionů korun na rozšíření kapacity Mateřské školy Bezručova. Díky naší podpoře došlo k rekonstrukci bývalého centra mládeže, kde vzniklo detašované pracoviště školky s kapacitou dalších osm desítek dětí. „Naše společenská odpovědnost k regionu není jen o tom, že dáváme práci lidem na Kolínsku. Naším cílem je také o region pečovat, pomáhat jeho dlouhodobému rozvoji. Děti jsou jeho budoucnost, a jelikož chceme podporovat opravdu dlouhodobý rozvoj regionu, podporu budoucí generace považuji za velmi smysluplnou,“ uvedl prezident společnosti Jasuhiro Takahaši (v TPCA 2006 - 2009).