TPCA
Zpět na seznam

Revitalizace Dobšického a Libněveského slepého ramene


  Grantový program
  Ochrana životního prostředí
  2011
  Dobšice
  O. s. Dobšané
  310 000 Kč

O co jde: Odbahnění svou slepých ramen Cidliny

Zachovat přírodní dědictví regionu Pocidliní a zároveň chránit zdejší fauny a flóru se snaží projekt revitalizace Dobšického a Libněveského slepého ramene.Pomoc spočívá v šetrném odbahnění slepých ramen Cidliny. Tím dojde k obnovení funkcí slepých ramen jako významných krajinných prvků z hlediska výskytu různých druhů živočichů a rostlin. Kromě běžných druhů živočichů kulturní krajiny tu žije osm ohrožených druhů (například čáp bílý, moták pochop nebo slavík obecný), šest silně ohrožených druhů (ropucha zelená, slepýš křehký či netopýr vodní) a dokonce i jeden kriticky ohrožený druh, a to skokan křehotavý.

Obě ramena jsou zbytky původní Cidliny, vznikla v roce 1970 při regulaci toku. Dnes z nich však mizí voda natolik, že za několik let by se mohla ztratit zcela. S iniciativou záchrany slepých ramen přišlo občanské sdružení Dobšané spolu s žehuňskými rybáři a Mysliveckým sdružením Cidlina. Aby mohli získat evropskou dotaci, museli zajistit řadu projektů a studií, laboratorních rozborů, biologických posouzení, pozemkové úpravy, geometrická zaměření a další administrativní úkony, které nejsou uznatelnými položkami z evropské podpory. Právě tyto počáteční náklady jsme pomohli hradit naším grantem.

Okolím ramen vede řada cyklotras, nedaleko Libněveského ramene je umístěno cykloturistické odpočívadlo, jehož vybudování jsme také podpořili z grantového programu, poblíž vzniklo s naším přispěním i dětské hřiště ve stylu keltského oppida, okolo Dobšického ramene vede Dobrodružná stezka malého Dobše, jejíž vznik jsme také podpořili.

 

Na revitalizaci slepých ramen jsme přispěli částkou 310 000 Kč.