TPCA
Zpět na seznam

Stavba kolejového tělesa a ozelenění areálu Kolínské řepařské drážky


  Grantový program
  Ostatní
  2007
  Kolín - Sendražice
  Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky
  320 000 Kč

Díky podpoře z našeho grantového programu se v roce 2007 podařilo dokončit první část obnovy historické Kolínské řepařské drážky. Koleje byly položeny na zhruba dvoukilometrovém úseku, v areálu proběhly terénní úpravy, nádraží i okolí nové tratě se dočkalo ozelenění stromy a keři. Po dokončení stavby této první části obnovy byl areál slavnostně otevřen a první výletní vlak tažený úzkorozchodnou lokomotivou BS 80, na jejíž generální opravu jsme také přispěli, vyjel na svou první jízdu. Po ní se již rozeběhl pravidelný víkendový provoz. Výletní drážka se stala atraktivním turistickým místem a prostorem pro volnočasové aktivity pro širokou veřejnost. Zájem o svezení vláčkem a návštěvu celého areálu, který svou atmosférou připomíná dobu před sto lety, kdy řepu do cukrovaru svážely úzkorozchodné vlaky, předčil i očekávání realizátorů projektu – Klubu pro obnovu Kolínské řepařské drážky. Od druhé poloviny června do září navštívilo tuto kulturně-technickou památku na 7000 návštěvníků.
Na obnovu řepařské drážky jakožto významného turistického cíle návštěvníků z Kolínska, celých Čech i zahraničí přispíváme pravidelně od roku 2005.