TPCA
Zpět na seznam

Třiďte s námi odpovědně


  Ochrana životního prostředí
  Kolín
  MÚ Kolín

O tom, že Město Kolín myslí na životní prostředí, svědčí řada jeho aktivit. Od velkých finančně náročných projektů typu modernizace čističky odpadních vod přes revitalizaci zeleně na Kmochově ostrově až po vzdělávací ekologické akce pro žáky MŠ a ZŠ.

 

Tentokrát má vedení radnice v plánu zefektivnit systém třídění odpadu. Z grantu nakoupí nádoby na tříděný odpad, které najdou své využití v prostorách jednotlivých městských odborů. Stranou nezůstanou ani kulturní instituce – Městská knihovna a společenský dům.