TPCA
Zpět na seznam

Interaktivní vzdělávací centrum


  Bezpečnost
  Kolín
  Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Požár bytu, domu, zahrady, pole. O těchto událostech slýcháme často. Víme ale, jak bychom se sami zachovali v situaci, kdy by k požáru či jiné krizové situaci došlo u nás doma, v zaměstnání, ve škole? Věděli bychom co udělat? Jak se chránit a chovat jako člověk, aby nedocházelo ke zranění, úmrtí osob a zvířat, škodám na majetku, životním prostředí? Přesně toto chtějí kolínští hasiči učit širokou veřejnost v novém interaktivním vzdělávacím centru, kde se děti i dospělí v multimediálních učebnách prostřednictvím moderních technologií seznámí se znalostmi v oblasti požární ochrany. Dvě moderní učebny vybudované pomocí našeho grantu na stanici HZS Kolín v Polepské ulici (jedna učebna pro dospělé a větší děti, druhá pro děti z mateřských školek a prvního stupně základních škol) se zázemím nabídnou speciálně zaměřené ukázkové lekce s praktickými ukázkami s možností pracovat ve skupinách, názornost, představivost a interaktivní vnímání nových poznatků. Široká veřejnost, od dětí z mateřských školek až po seniory, se v rámci preventivně výchovné činnosti seznámí se zásadami jak předcházet vzniku požáru a jiných mimořádných situací. Vítanou pomocí jim bude také metodický materiál a didaktické pomůcky, které zpracovala Asociace Záchranný kruh. Jaké jsou čísla tísňových linek? Jak použít hasicí přístroj? Jak se zachovat při požáru ve svém bytě, domě? A mnoho dalších otázek, které vyplynou z interaktivní výuky a výchovy, s níž má Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kolín dlouholeté zkušenosti. Pravidelně se věnuje preventivně výchovné činnosti a vzdělávání osob v oblasti požární ochrany. Během celého roku probíhají na všech stanicích HZS exkurze pro mateřské, základní a střední školy. V roce 2015 se na stanici HZS Kolín uskutečnilo 49 exkurzí, kterých se zúčastnilo 1150 osob, dětí i dospělých. Interaktivní vzdělávací centrum poslouží také pro odbornou přípravu jednotek požární ochrany a další školení a vzdělávání nejen dětí, ale i dospělých včetně seniorů, která organizuje hasičský záchranný sbor a jiné organizace, se kterými hasiči spolupracují, jako je město Kolín, Policie České republiky, Český červený kříž a další. Zároveň může dobře posloužit při řešení krizových situací jako prostor pro krizový štáb nebo pro pracovní skupiny krizového štábu. Nové vzdělávací centrum navazuje na projekt kolínských hasičů z předchozího roku, kdy se jim pomocí našeho grantu podařilo pořídit nafukovací stan, kde jsou simulovány reálné podmínky vznikající při požáru. Za využití videomateriálu a fotografií z míst zásahu se tak v případě nového vzdělávacího centra a stanu umně propojuje teorie a praxe.