TPCA
Zpět na seznam

Učíme se bezpečnosti v dopravě


  Bezpečnost
  Kolín
  Správa městských sportovišť Kolín

S velkým zájmem malých řidičů, holčičky rozhodně nevyjímaje, se hned od prvního okamžiku setkaly nové motokáry, které pomocí našemu grantu pořídila na dopravní hřiště u Vodního světa Kolín Správa městských sportovišť Kolín. Celkem se „vozový“ park hojně využívaného dopravního hřiště rozrostl o plnou desítku motokár, a to o pět určených pro děti od sedmi let a o pět motokár, s nimiž se mohou prohánět děti dokonce už od tří let věku. Na hřiště k Vodnímu světu Kolín si totiž nacházejí cestu rodiny s dětmi z celého Kolína i okolí, probíhají zde programy zaměřené na bezpečnost v dopravě pro školy a školky z celého kolínského okresu, což dohromady čítá tisíce návštěvníků. Všichni se nyní díky novým motokárám mohou na chvíli proměnit ve skutečné řidiče vozů a lépe trénovat bezpečné a ohleduplné chování ve skutečném provozu, kde se setkávají chodci, cyklisté i motoristé. Atraktivní formou, která děti velmi láká, si mohou v praxi ověřit, co se naučili během zimních měsíců, kdy se hřiště mění v kluziště a školáci se učí dopravní teorii.
Snahu o zvýšení bezpečnosti dětí na silnicích jsme podpořili například i v předchozím ročníku grantového programu, kdy se na dopravní hřiště pořídila jízdní kola a interaktivní tabule pro názornější výuku bezpečného pohybu chodců a cyklistů na silnicích. Podpořili jsme také například vybudování dopravního hřiště u Základní školy Městec Králové či zpevněného prostoru pro bezpečnou výuku dopravní výchovy dětí ze školy a školky ve Veltrubech, nákup reflexního vybavení pro malé žáčky kolínských mateřských škol apod., na dopravní výchovu dětských účastníků silničního provozu na Kolínsku jsme přispěli opakovaně již v několika grantových ročnících.