TPCA
Zpět na seznam

Vraťme mníka jednovousého zpět do Labe


  Ochrana životního prostředí
  Kolínsko, řeka Labe a Cidlina
  Český rybářský svaz, z.s., Místní organizace Kolín

Kdysi s noblesou sobě vlastní brázdil vlny Labe i Cidliny. Pak zmizel. Nenápadně, postupně, ale nakonec zcela. Řeč je o nádherné rybě jménem mník jednovousý. Příčinou, proč mník ve vodách Polabí nepřežil, bylo znečištění toků. V řekách Polabí uběhlo mnoho vody a v kalendáři se mnoho roků slilo již do celých desetiletí, než se situace změnila. Rybáři z Kolína a Žiželic proto spojili své síly a rozhodli se mníka do Labe a Cidliny vrátit. Díky našemu grantu vysadili více než 23 000 malých mlíčáků a jikernaček velikosti kolem sedmi centimetrů do celkem 16 lokalit. Takovéto množství by již mělo být schopné do dalších let vytvořit reprodukce schopnou populaci v obou řekách. Představuje to ale také průběžnou péči rybářů, kteří musí různá věková stádia ryby každý rok přesazovat. Kolínští a žiželičtí rybáři vzali na svá bedra nejen tuto činnost, ale připravili ještě pro děti vzdělávací program, ve kterém je učí, jak uchovávat dobrou kvalitu vody a rozmanitost života v ní. Nepočítejte ale, že se mník stane pochoutkou, která obohatí naše jídelníčky. Jedná se o zákonem chráněnou rybu, kterou je rybář, pokud se mu ji podaří ulovit, povinen vrátit zpět do vodního živlu. Proto se rybáři jali v místech, kde se mník nově zabydluje, výrazně zvýšit činnost rybářské stráže. Potomci mníků vysazených v roce 2016 se tak stanou dědictvím pro další pokolení a snad i důkazem, že si dokážeme vážit přírody, chránit ji a společnými silami alespoň z části do ní navracet, co generace před námi poničily. Však také ochrana a zodpovědný přístup k životnímu prostředí jsou součástí výrobního systému a každodenního života naší zelené továrny.