TPCA
Zpět na seznam

Městské terasy opět žijí!


  Ochrana životního prostředí
  Kolín
  MěÚ Kolín

Na terasy za Městským společenským domem v Kolíně se vrací život. Pro návštěvníky města i jeho obyvatele se jedná o klenot přímo v centru města s nádherným výhledem na řeku Labe, skrytý ale bohužel jejich očím už několik desetiletí. Příčinou je havarijní stav celého místa, jehož odstranění si žádá velké investice. Rozhodli jsme se proto podpořit záměr města na rekonstrukci teras, jejich oživení a otevření široké veřejnosti. Ta se na městské terasy nepodívala už od 80. let minulého století, což je obrovská škoda. Město Kolín se tedy pustilo do celkové opravy a revitalizace tohoto krásného místa, což obnáší zajištění statiky teras, rekonstrukci přístupové cesty a schodiště, kompletní revitalizaci zelených ploch, doplnění vhodného mobiliáře. Z původních starých bazénků, které se už pomalu rozpadají, vzniknou okrasné záhony s květinami, doplní se další nová zeleň. Opraví se chodníky, pro příchozí budou k dispozici lavičky i stolky. Město tak získá další pěkný prostor atraktivní pro turisty, ale i pro odpočinek kolínských maminek s dětmi či seniorů nebo třeba pro romantická setkávání mladých lidí. Nabízí se využití pro pořádání příjemných kulturních akcí pod širým nebem nebo třeba jen k posezení u dobré kávy.
Podpora komunitního života měst a obcí je jednou z oblastí, kterou podporujeme pravidelně a rádi. Z grantového programu a sponzoringu jsme pomohli například zpřístupnění a oživení ostrova v Poděbradech, nastartovali jsme rekultivaci Kmochova ostrova v Kolíně, přispěli jsme na obnovu návsi v Nebovidech, na vznik nového veřejného prostranství v Ratenicích, na obnovu parčíku v centru Kutné Hory, na místo pro dětská setkávání v kolínské knihovně, díky našemu grantu vznikl park coby odpočinkové místo v Zásmukách nebo celá řada dětských a školních hřišť, kde se navazují krásná dětská přátelství, z nichž některá vydrží možná na celý život.