TPCA
Zpět na seznam

Oživení Sklenářova dolíku


  Ochrana životního prostředí
  Kutná Hora
  Junák – český skaut, Kutná Hora (Oblastní Charita Kutná Hora, KHnet.info, Denemark, Sokol Kutná Hora, Rytmus Kutná Hora)

Šest neziskových organizací, k nimž se dlouhodobě přidává řada dobrovolníků, spojilo své síly, a to skutečně fyzické, a pustilo se do velké přeměny Sklenářova dolíku. Jedná se o poměrně rozlehlý prostor zeleně těsně sousedící s obytnou zónou města, donedávna však toto místo k procházkám zrovna nelákalo. Už historicky od 40. let minulého století jej využívaly kutnohorské spolky pro práci s mládeží, užívaly ho myslivci a další organizace, od 90. let ho převzali skauti, pár dobrovolníků ale na údržbu nestačilo. Prostor začal zarůstat náletovými dřevinami a odpadky. Až v nedávné historii, konkrétně v roce 2015, se členové kutnohorských neziskových organizací sešli na společném plese a domluvili se, že společně přiloží ruku k dílu a Sklenářův dolík opět oživí. Svolali několik brigád, na některých se sešlo až osm desítek lidí s křovinořezy, pilami, pytli na odpadky, rozjely se terénní úpravy a neutěšený prostor v hojně navštěvované lokalitě se začal měnit takřka před očima. Následující rok neziskové organizace uspořádaly další ples a všichni, kdo přišli, svou účastí podpořili právě tento projekt uskutečňující se v součinnosti kutnohorských neziskovek, přičemž patronem akce je Junák. Díky našemu grantu se může celý záměr dál rozvíjet. Peníze poslouží na vybudování zpevněných cest, odpočinkových míst i naučné stezky. Upravený a čistý Sklenářův dolík bude sloužit neziskovým organizacím, ale i široké veřejnosti k hezkému pobytu v přírodě, odpočinku i sportu.