TPCA
Zpět na seznam

Pečujeme o zeleň


  Ochrana životního prostředí
  7 obcí zálabského regionu
  MAS Zálabí a MAS Lípa pro venkov

V sedmi obcích zálabského regionu se díky našemu grantu podařilo ošetřit krásné letité stromy, jejichž osudem by bez odborné pomoci bylo s největší pravděpodobností pokácení. Pracovalo se v Krakovanech, Týnci nad Labem, Labských Chrčicích, Polních Chrčicích, v Ohařích, Ovčárech a Němčicích. Obce se zároveň zavázaly, že o ošetřené stromy budou následující roky nadále pečovat. Část grantu posloužila také na environmentální výchovu nejmladší generace, konkrétně na vytvoření výukového programu Stromy a keře, poznávej ve hře. Smyslem tohoto programu je, aby si děti z více než 25 mateřských škol mohly ověřit své znalosti stromů a dalších dřevin, dozvědět se více o přírodě obecně a zároveň se naučit, jak o dřeviny správně pečovat.
Ochrana životního prostředí je jedním je základních pilířů nejen našeho grantového programu. Je součástí celého našeho výrobního systému a každodenního života továrny. Z grantového programu jsme například ve třech ročnících podpořili výsadbu stromů MAS Podlipansko, pomohli jsme v ošetření 25 vzrostlých stromů na náměstí v Kouřimi, záchraně historické lipové aleje v Zásmukách, odbahnění slepých ramen Cidliny. Grantový program podpořil využití bioplynu v Kněžicích, vznik naučného centra evropské ptačí oblasti, vytvoření ekologických vzdělávacích center, pomohli jsme rekonstrukci stanice pro handicapované živočichy, díky našim grantům se podařila vybudovat místa pro třídění odpadu v celé řadě obcí a mnoho dalšího.