TPCA
Zpět na seznam

Lepší místo pro lepší Kolínsko


  Ostatní
  Kolín
  Lepší místo, o.s.

Od roku 2012 do poloviny roku 2016 se do projektu Lepší místo zapojilo už na sedm tisíc lidí z řad široké veřejnosti. Prostřednictvím mobilní a webové aplikace upozorňují na problémy ve veřejném prostoru. Tyto podněty se dostávají rovnou a rychle k úředníkům, kteří jsou zodpovědní za jejich řešení. Nově díky podpoře z našeho grantového programu se nyní celá aplikace rozšiřuje. Bude již možné nejen hlásit nedostatky, ale také přicházet s nápady, co ve veřejném prostoru zlepšit. Do systému se tak zapojí nejen města a obce, ale i firmy, které v daném regionu působí a mají třeba chuť svému okolí trochu pomoci. A díky Lepšímu místu se přímo od obyvatel dozvědí, co by nejvíce uvítali. Na větší projekty totiž nemusí být třeba hned v obecní kase peníze nebo může trvat déle, než se záměr schválí do rozpočtu a dojde k jeho realizaci. Takto mohou firmy zareagovat ihned, a pokud mají chuť, mohou se i jejich zaměstnanci zapojit do práce. Tak se tomu stalo třeba v rámci pilotního projektu Lepšího místa v roce 2015, kdy podněty občanů doputovaly k firmě v Kutné Hoře a díky tomu se zrealizovala výsadba třešňových sadů, vybudování kapličky a údržba parku v centru města. Po aktuálním rozšíření systému má Lepší místo v plánu aplikaci ještě redesignovat, aby byla připravená na další nástavby.