TPCA
Zpět na seznam

Proměny města Kolína


  Ostatní
  Kolín
  Můj Kolín, z.s.

Představit veřejnosti zhruba pět desítek unikátních srovnávacích dvojic historických a současných fotografií města a následně vydat i obsáhlejší knihu se za pomoci našeho grantu rozhodl spolek Můj Kolín. Zvolil formu výstavy završené křtem knihy, v níž zájemci z řad současníků i budoucích generací naleznou nejen padesátku vystavených dvojic snímků, ale k nim ještě další plnou stovku. Autorem současných pohledů na město je člen spolku Vladimír Serbus, který se shromažďování starých fotografií Kolína věnuje už zhruba 30 let. Pořízení současných snímků nebylo samozřejmě ani zdaleka tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Bylo třeba přesně určit místo a úhel, ze kterého byl historický snímek pořízen, aby jeho současné dvojče bylo skutečně identické. Mnohdy to nelze odhadnout jen tak pohledem, byly zapotřebí i staré mapy města. A k samotnému pořízení fotografie pak nejen vhodné počasí, ale i okolnosti, například vystihnout chvíli, kdy záběr není narušený parkujícími auty a podobně. Častokrát se tak současné fotografie podařilo pořídit až na několikátý pokus, takže vytvořit unikátní soubor 150 dvojic trvalo několik let. Ale výsledek stojí za to. Projekt Proměny města Kolína je na světě. Kolínští patrioti ze spolku Můj Kolín zvolili pro výstavu prostory tzv. podnikatelského inkubátoru v objektu kolínského zámku, následně by se měla výstava objevit i na dalších místech Kolína. Výstava i navazující kniha jistě přispějí ke vztahu Kolíňáků ke svému městu, k hrdosti na něj a jeho historii, k čemuž rádi svým grantem přispíváme i my. Publikace navíc uchová historické pohledy na Kolín pro všechny, kteří přijdou po nás, a kdo ví, možná se jednou za mnoho let najde pokračovatel Vladimíra Serbuse, který k dvojicím fotografií pořídí třetí ze své současnosti.
Spolek Můj Kolín je skupina z velké části obyvatel Kolína, ale nejen jich. Zkrátka lidí, kteří mají k tomuto městu vřelý vztah. Spolek už například vydal kalendář fotografií města či se ujal řešení možnosti nabídnout kolemjdoucím zahrát si na ulici na piáno. Facebooková skupinu Mého Kolína čítá několik tisíc členů.