TPCA
Zpět na seznam

Včelí pohled na svět - tradičním způsobem k udržitelnému životu


  Ochrana životního prostředí
  Poděbrady
  Český svaz ochránců přírody Polabí

Díky trochu jinému úhlu pohledu polabští ochránci přírody vědí, jak o ni nejlépe pečovat. Rádi jsme proto z našeho grantového programu podpořili jejich projekt zaměřující se na vzdělávání v ohleduplném způsobu života. Projekt v sobě spojil 20 výukových programů se zaměřením na udržitelný rozvoj, komunitní akce spojené s moštováním a sušením ovoce či workshopy přímo na lokalitách sadů (zmlazovací řez ovocných stromů v sadu v Podmokách u Městce Králové a výchovný řez ovocných stromů v genofondovém sadu na Huslíku). Zároveň se ochránci přírody pustili do vytvoření zázemí pro domácí moštárnu, která může sloužit široké veřejnosti stejně jako stoly s lavicemi v areálu ekocentra a v sadech. Samozřejmě nemohlo chybět sázení ovocných stromů a keřů. "Jedná se o staré české odrůdy parména kožnatá, boskoopské červené, jablko české, hrušeň konference a další," popsal Jakub Vaněk z ekoncentra Huslík. Cílem projektu je podle jeho slov širokospektrální vzdělávání o tématech spojených s udržitelným rozvojem na příkladu ovocnářství a včelařství. "Zaměřujeme se na vzdělávací zařízení (mateřské, základní a střední školy), na volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi, na přenos odbornějších informací spojených s praktickou ukázkou, například omlazení sadu, následná péče o stromy, včelařství. V návaznosti na tuto možnost chceme podpořit zájemce v možnosti zpracování produktů z ovoce (moštárna, sušárna). V rámci komunitních akcí chceme vytvořit příjemné prostředí, jež se může stát motivací pro šetrnější způsob a přístup k životnímu prostředí. V neposlední řadě projekt rozvíjí možnosti turistiky v oblasti Polabí, jež je přístupná široké veřejnosti," upřesnil.
Ochrana životního prostředí je jedním ze základních pilířů nejen našeho grantového programu. Je součástí celého našeho výrobního systému a každodenního života továrny. Z grantového programu jsme například ve třech ročnících podpořili výsadbu stromů MAS Podlipansko, pomohli jsme v ošetření 25 vzrostlých stromů na náměstí v Kouřimi, záchraně historické lipové aleje v Zásmukách, odbahnění slepých ramen Cidliny. Grantový program podpořil využití bioplynu v Kněžicích, vznik naučného centra evropské ptačí oblasti, vytvoření ekologických vzdělávacích center, pomohli jsme rekonstrukci stanice pro handicapované živočichy, díky našim grantům se podařila vybudovat místa pro třídění odpadu v celé řadě obcí a mnoho dalšího.