TPCA
Zpět na seznam

Tisíc stromů pro Podlipansko


  Grantový program
  Ochrana životního prostředí
  2017
  15 obcí podlipanského regionu
  MAS Podlipansko
  200 000 Kč

Jen tak vysadit stromy, na kterých se časem bohužel nezřídka podepíší vandalové? Ne, ne. Na Podlipansku mají jinou strategii. Už řadu let tam má tradici dobrovolnická výsadba stromů, kterou pravidelně podporujeme. Zapojují se do ní spolky, školy, obce i jednotlivci, zkrátka velcí i malí. A vztah k takto vysazeným stromkům je i po čase, kdy už se jejich kmeny protáhnou a koruny rozkošatí, úplně jiný. Zkrátka lidé je berou jako "svoje" stromy. Díky příspěvku z našeho grantového programu tak mohlo začít zapouštět kořeny dalších několik set stromů podél polních cest, na významných místech v obcích nebo vhodně doplnit prázdná místa v alejích. Filosofii projektu potvrdila například Alena Brantová, jedna z dobrovolnic, která přiložila při sázení stromků ruku k dílu společně se svou rodinou. "Krásně jsme si akci užili, potkali jsme spoustu prima lidí. A v horkém létě jsme se na ty naše listnaté prcky byli několikrát podívat. Děti jim nikdy nezapomněly vzít konvičku s vodou," popsala. K projektu Tisíc stromů pro Podlipansko se v roce 2017 přihlásili dobrovolníci v Křečhoři, Hořanech, Červených Pečkách, Pňově Předhradí, Osečku, Vrbčanech, Milčicích, Nučicích, Lošanech a dalších obcích. Sázely se listnáče a ovocné stromy, především staré odrůdy ovocných stromů.