TPCA
Zpět na seznam

Pečujeme o zeleň II.


  Ochrana životního prostředí
  10 obcí zálabského regionu
  MAS Zálabí

Ohleduplnost k životnímu prostředí a péče o něj patří ke každodennímu životu naší zelené továrny. Prolíná se celým výrobním procesem a je samozřejmě i jednou z nedílných priorit našeho grantového programu již od jeho počátků. Mezi již mnoho podpořených aktivit škol, školek, obcí, spolků a dalších organizací v širokém regionu se zařadil i projekt Pečujeme o zeleň II. Místní akční skupina Zálabí jím navázala na projekt z předchozího roku, kdy se ošetřily vzrostlé stromy v celkem sedmi obcích. Do navazujícího projektu se zapojilo již deset obcí, například Krakovany, Ohaře, Týnec nad Labem, Tetov nebo Němčice. Projekt se zaměřil na výsadbu většinou lip, v Němčicích se sázela dokonce celá část lesa. Další významnou součástí byl odborný prořez stromů na základě rozhodnutí odboru životního prostředí. Toho se ujala odborná firma, do sázení se zapojily desítky dobrovolníků včetně nejmenších jako například děti z Mateřské školy v Krakovanech. Na děti se zaměřila ještě třetí součást projektu, v níž MAS Zálabí díky našemu grantovému příspěvku nakoupila také pomůcky pro environmentální výchovu žáků mateřských škol. Podařilo se získat hezké publikace i hry s environmentální tematikou. Každá ze 17 školek dostala 13 publikací, které pomohou podpořit vztah k přírodě u nejmenších obyvatel.