TPCA
Zpět na seznam

Na čerstvém vzduchu se nám učí skvěle


  Ochrana životního prostředí
  Kolín
  Město Kolín

Mnoho věcí, o kterých se učí, mohou mít díky našemu grantu děti z pěti kolínských základních škol přímo na dosah. Je to totiž o hodně jiné učit se třeba o ptácích jen z obrázků v učebnici, nebo mít jejich zpěv při výuce přímo nad hlavou. Ne, nejedná se o nákup nahrávek ptačího zpěvu, ale o příspěvek na vybudování či modernizaci venkovních učeben ve školách Prokopa Velikého, Lipanská, Ovčárecká, Masarykova a Kmochova a tím i podporu jejich přístupu k environmentální výchově. Venkovní učebny skýtají příjemné prostředí k získávání poznatků nejen o přírodě a o tom, jak se k ní správně chovat, ale slouží k výuce environmentální výchovy v předmětech přírodopis, chemie, zeměpis, výtvarná výchova, literatura, pěstitelství a v činnostech školní družiny přímo v užším kontaktu s přírodou. Projekt města Kolín se na ZŠ Lipanská a Kmochova zaměřil na modernizaci stávající učebny, tedy nahrazení již nevyhovujících lavic novými, na ZŠ Masarykova se jednalo o dokončení revitalizace vnějších prostor a vybavení učebny mobiliářem. U ZŠ Prokopa Velikého vznikl zcela nový prostor, na ZŠ Ovčárecká se venkovní učebna vybudovala místo starých herních prvků, jejich stav byl už havarijní a byly určeny k likvidaci.
Podpory environmentální výchovy a ochrany životního prostředí se z našeho grantového programu dočkala už celá škála projektů napříč celým regionem. Přispěli jsme například na péči o zeleň v zálabském regionu, návrat mníka jednovousého zpět do Labe, výsadbu stromů na Podlipansku, ošetření stromů v Kouřimi, na budování mnoha naučných stezek přírodou, na vznik ekologického vzdělávacího centra Horka, rekonstrukci stanice pro zraněné a handicapované živočichy v Huslíku, ekovýchovu v Poděbradech, na budování sběrných míst na tříděný odpad atd.