TPCA
Zpět na seznam

Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům


  Vzdělávání
  Kolín
  Městská knihovna Kolín

Síť veřejných miniknihoven pod širým nebem vznikla díky našemu grantovému přispění v Kolíně a okolí. Do realizace projektu, jehož smyslem je rozvoj a podpora čtenářství, se pustila kolínská knihovna na popud svých čtenářů. Systém miniknihoven funguje na principu půjčování, vracení či dobrovolného darování knih a časopisů. Každá miniknihovna má svůj osobitý design uzpůsobený tomu, v jaké lokalitě je umístěná. Sjednocujícím prvkem je pak červená sova, která jako strážce bdí ve štítu miniknihovny. Originální výtvarná řešení získaly venkovní miniknihovny díky Ondřeji Pokornému, který s knihovnou spolupracuje. Městská knihovna vybrala vhodná umístění, například na Kmochově ostrově u dětského hřiště, kde knížky a časopisy dobře slouží maminkám hrajících si dětí, ale i dětem samotným, u Vodního světa Kolín, takže kdokoli z příchozích si může na deku k bazénu půjčit něco na čtení, nebo v Komenského parku k vypůjčení si čtiva a třeba posezení na lavičce. "Překvapilo mě množství krásných, ilustrovaných dětských knih v knihovničce na Kmochově ostrově. A moc mě těší i fakt, že tam knížky zůstávají, že se nenašel nikdo, kdo by je ukradl," popsala Šárka Snížková. Knihovna do miniknihoven kromě provozního řádu umístila i návštěvní knihu, do které mohou návštěvníci psát své nápady a přání. "Lépe pak poznáváme, kdo miniknihovnu navštívil a jaká je oblíbenost nabízených knih a časopisů," vysvětlili pracovníci knihovny. Všechny knihovničky v přírodě, u dětských hřišť či v parcích jsou pravidelně kontrolovány a doplňovány.