TPCA
Zpět na seznam

Učíme se pod širým nebem


  Grantový program
  Ochrana životního prostředí
  2017
  Žiželice
  Základní škola Masarykova, Žiželice
  150 000 Kč

Celkem 140 dětí Základní školy Žiželice se dosud, pokud chtělo být při výuce na čerstvém vzduchu, učilo na zahradním hřišti pod stromy. Ne že by to bylo úplně špatné, ale škole přece jen chyběl vhodný prostor pro výuku venku a už dlouho pomýšlela na venkovní učebnu charakteru altánu. Díky našemu grantu ji mohla vybudovat na školní zahradě s přilehlým parkem, tedy v místě, které se k tomu přímo nabízí. Několik mohutných stromů výborně dotváří prostředí k výuce zejména environmentálních předmětů, které má škola i ve svém výukovém programu, ale i k vyučování běžných předmětů jako matematika nebo český jazyk. Třída je postavena z přírodních materiálů, na části prací se podílely i děti samotné. Díky nové učebně mohou být žáci více na čerstvém vzduchu a v přírodě, což by se mělo projevit na jejich znalostech a vztahu k přírodě i mezi sebou. Do školy nedochází pouze děti ze Žiželic, ale i z blízkého okolí, například z Končic, Hradištka II., Rozehnal, Loukonos, Zbraní, Choťovic, Žehuně, Levína a dalších obcí. V odpoledních hodinách se pak otevírá možnost využití učebny školní družinou a školním klubem, po dohodě s místní školkou zde mají "dveře" otevřené i školkové děti. Na zahradě škola zároveň umístila domečky pro ježky, hmyz či pítka a krmítka pro ptáky. Děti slíbily pečlivě doplňovat potravu a vodu. Zajímavou a hravou formou tak získají užší vztah k živočichům, které je potřeba chránit. Součástí projektu je i malá naučná stezka po dřevinách školního parku, kam škola instalovala naučné tabule. Stezku může samozřejmě využívat i široká veřejnost.