TPCA
Zpět na seznam

Cestička do školy


  Ochrana životního prostředí
  Starý Kolín
  MŠ a ZŠ Starý Kolín

Více než 200 dětí denně využívá pro vstup do školy dlážděnou přístupovou komunikaci, která již nevyhovuje. Auta, děti, nákladní automobily zásobování, to je každodenní obrázek rána u základní a mateřské školy ve Starém Kolíně. Cílem projektu je vytvořit novou, bezpečnou cestu, která bude sloužit jen chodcům. Vytvořením funkční komunikační tepny se zpříjemní cesta do školy a sníží rizika spojená s prolínáním dopravy a pohybem chodců. Zároveň funkčně a nenásilně využije skrytý potenciál části školního pozemku.