TPCA
Zpět na seznam

Revitalizace Zálabské skály


  Ochrana životního prostředí
  Kolín
  Město Kolín

Na pravém břehu řeky Labe stojí pozdně gotická věž, která byla postavena v 1. polovině 15. století jako předsunuté opevnění kolínského hradu a severního předpolí města se vstupem na most přes řeku Labe. Koncem 19. století věž ztratila střechu a postupně se měnila ve zříceninu. První oprava proběhla až v roce 2006, kdy byla nově zastřešena a díky vloženému schodišti zpřístupněna jako vyhlídka. Nyní se město Kolín rozhodlo učinit další krok k obnově památky. Realizací projektu vznikne propojení Podskalského nábřeží s Práchovnou. Studie navrhuje vybudování schodiště k Práchovně, dále úpravu okolní zeleně, včetně infotabule o historii k zálabské skále. Projekt má za cíl zachovat původní venkovský ráz a jedinečnost místa. Odstraněním náletových dřevin vynikne věž z okolních pohledů a bude podpořena vyhlídka z věže a vyhlídkových míst do okolí.