TPCA
Zpět na seznam

Bezpečně do školy


  Grantový program
  Bezpečnost
  2008
  Nová Ves I , Václavské nám. 22
  Obec Nová Ves I
  310 000 Kč

O co jde: Rekonstrukce spojnice pro pěší mezi Novou Vsí I a Ohradou

Nový kvalitní chodník nahradil původní starou stezku podél frekventované silnice I/38, která patří k nejrizikovějším v regionu a denně po ní projede kolem 10 tisíc vozidel. Po spuštění obchvatu Kolína se zde provoz ještě zvýšil, podle aktualizovaného měření u nákladních vozidel až na trojnásobek. Stezka, která byla ve zcela dezolátním stavu, je jedinou spojnicí mezi Novou Vsí a částí Ohrada a denně ji využívají desítky lidí. Někteří včetně dětí, starších občanů nebo maminek s kočárky byli někdy nuceni dokonce vstupovat do vozovky. Ohrožovány byly zejména děti, které tudy chodí do novoveské školy a školky, míří tudy ale také lidé za nákupy potravin, na obecní úřad, do kostela, ke sportovištím, na vlakovou zastávku. Nový chodník ze zámkové dlažby přispěl k většímu bezpečí pro všechny generace obyvatel.

K bezpečnější dopravě v Nové Vsi jsme v dalších letech napomohli také například podporou instalace zpomalovacího semaforu ve směru od Kolína.

Na rekonstrukci stezky Nová Ves – Ohrada jsme přispěli částkou 310 000 Kč