TPCA
Zpět na seznam

Umístění rychlostních panelů – radarů – v obci Křesetice


  Grantový program
  Bezpečnost
  2008
  Křesetice , Křesetice 1
  Obec Křesetice
  100 000 Kč

O co jde: Instalace měřičů rychlosti na dvou místech obce

Na dvě místa při vjezdu do vesnice instalovala obec ve snaze ochránit své obyvatele před rizikem střetu s autem měřiče rychlosti. První našel své umístění na okraji obce směrem od frekventované silnice na Kutnou Horu, druhá na dalším příjezdu do obce, kde navíc auta projíždí nepřehlednou zatáčkou. A ne všechna předepsanou rychlostí. To v obci, kde na řadě míst nejsou chodníky a silnice jsou nezřídka úzké, ovšem průjezd obcí dlouhý, rovný, představuje pro všechny chodce značné nebezpečí. „Stále více houstnoucí doprava nás přiměla k zamyšlení, jak v rámci našich možností můžeme přispět k bezpečnosti občanů,“ vysvětlila Marie Jirků, starostka Křesetic. Ty zároveň aktivně zapojily děti do problematiky bezpečnosti v obci přímo při výuce. Právě děti patří v dopravě k nejohroženější skupině. Po instalaci měřičů zaznamenali v obci snížení počtu řidičů, kteří překračují nejvyšší povolenou rychlost, a to jak v osobní, tak v nákladní dopravě.

Na instalaci měřičů jsme přispěli částkou 100 000 Kč.