TPCA
Zpět na seznam

Sběrný dvůr


  Grantový program
  Ochrana životního prostředí
  2008
  Jestřabí Lhota , Jestřabí Lhota 74
  Obec Jestřabí Lhota
  200 000 Kč

O co jde: Vybudování nového sběrného dvoru

Namísto zastaralého, nevyhovujícího sběrného dvora, který už neodpovídal normám a navíc byl nevhodně umístěn uprostřed rodinné zástavby, vyrostl nový, moderní. Narozdíl od původního leží na obecním pozemku a v příhodnějším místě u fotbalového hřiště mimo centrum obce. „Jsme nadmíru spokojení,“ zhodnotila s odstupem několika let starostka Iveta Týmová. „Lidé se naučili sběrný dvůr využívat a odpad, který dříve končil u silnic, v zeleni nebo pálením, se dostává tam, kam patří,“ pochválila. „Případy, kdy jsme našli v lese vyhozenou starou televizi nebo pračku, už vymizely,“ dodala. Vysloužilou elektrotechniku mohou lidé přivážet do nového sběrného dvora stejně jako třeba starý nábytek, železo, koberce, sklo, plasty, zkrátka vše kromě nebezpečného odpadu, stavební sutě a bioodpadu, na jehož sběr mají obyvatelé spaciální nádoby nebo ho likvidují na kompostech. Záměr obce umožnit svým občanům více třídit odpad a zároveň zlepšit životní prostředí v širokém okolí se tedy podařil. Do budování sběrného dvora se zapojili sami místní obyvatelé, členové spolků apod.

Ke třídění odpadu a zlepšování životního prostředí napomáháme dlouhodobě, s podporou našeho grantového programu se budovaly sběrné dvory či osazovaly nádoby na tříděný odpad ve Velkém Oseku, Ovčárech, Poděbradech, Českém Brodě a dalších místech regionu. Pravidelně podporujeme také ekologickou a environmentální výchovu.

Na vybudování sběrného dvora v Jestřabí Lhotě jsme přispěli částkou 200 000 Kč.