TPCA
Zpět na seznam

Jsme ekologická obec


  Grantový program
  Ochrana životního prostředí
  2008
  Ovčáry , Vrchlického 39
  Obec Ovčáry
  100 000 Kč

O co jde: Budování a rozšíření sběrných míst, osvěta mezi obyvateli

V lesích a na polích za obcí poletující PET lahve, vyhozené pneumatiky či dokonce autovrak uprostřed přírody. Z této znepokojivé situace vycházeli ovčárečtí zastupitelé, když se rozhodli více zacílit na ekologii. Osvětou zejména mezi dětmi a mládeží, ale také snahou dát lidem co nejjednodušší a dobře dostupnou možnost se odpadu legálně zbavovat a třídit ho. Již v roce 2007 se situace v třídění odpadu v obci částečně zlepšila. I ze statistiky, kterou si obec zpracovala, vyplynulo zřejmé zvýšení množství vytříděného odpadu v oblasti, ve které měli obyvatelé rozšířena sběrná místa a která se nacházela blíže jejich bydlišti. Obec proto kontejnery na již tradiční materiály (papír, plasty, sklo) rozšířila o další nádoby na tříděný odpad, přibyly nové odpadkové koše, byla vybudována a upravena tři sběrná místa vybavená informačními cedulemi a osázená zelení. V rámci několikaměsíčního projektu se děti školou povinné i předškoláci z mateřské školy dozvěděli o způsobu života, který je šetrný k životnímu prostředí, soutěžili ve sběru PET lahví nebo tvořili výtvarné dílo z vytříděného materiálu. Starostu Bohuslava Machůrka pochválil aktivní přístup, s jakým se místní obyvatelé do projektu zapojili.

Ke třídění odpadu a zlepšování životního prostředí i přístupu lidí k němu napomáháme dlouhodobě, s podporou našeho grantového programu se budovaly sběrné dvory či osazovaly nádoby na tříděný odpad ve Velkém Oseku, Jestřabí Lhotě, Poděbradech, Českém Brodě a dalších místech regionu. 

K budování sběrných míst v Ovčárech jsme přispěli částkou 100 000 Kč.