TPCA
Zpět na seznam

Záchrana historické lipové aleje v Zásmukách


  Grantový program
  Ochrana životního prostředí
  2008
  Zásmuky , Smetanova 397
  Z.O. Českého svazu ochránců přírody Zásmuky
  165 000 Kč

O co jde: Ošetření a dosadba stromořadí

Celkové revitalizace, tedy prořezání a dosadby se dočkala unikátní lipová alej, jedna z krajinných dominant Zásmuk lemující cestu ke kapli a hřbitovu patřícím k nedalekému zámku Sternbergů. Alej, která je od roku 1981 přírodní památkou, byla vysázena koncem 17. století v počtu 140 lip malolistých a velkolistých. Dnes je jich tu kolem stovky. Mnohé z dochovaných stromů jsou původní, více než 300 let staré exempláře, které v některých případech dosahují obvodu kmene až ke čtyřem metrům. Alej je domovem silně ohroženého páchníka hnědého – zhruba třícentimetrového brouka z čeledi zlatohlávkovití. Průmyslová výroba v okolí a automobilová doprava spolu s posypovou solí a také delší dobou neúdržby alej značně poškodily, proto se zásmucká organizace Českého svazu ochránců přírod pustila do její záchrany. Ošetřeno prořezem bylo několik desítek památných stromů, další stromy byly nově dosázeny, přibyla informační tabule, stromořadí se začlenilo do naučné trasy městem. „Alej znám, ráda tudy jezdím, pravda, autem a ne moc často. Ale je to krásná trasa skutečně ve všech ročních obdobích, i za podzimních plískanic. Člověk jako by se na chvíli ocitl v poklidu časů před pár sty lety. Pokaždé si říkám, že se tam musím někdy vydat na pěší procházku,“ popsala své dojmy Daniela Kořínková.

Na záchranu historické aleje jsme přispěli částkou 165 000 Kč.